ΠΕΙΡΑΙΑΣ


Καραΐσκου 163

Συντονιστής Δικτύου Πωλήσεων:
Λεκκάκος Θωμάς 

Γραμματειακή υποστήριξη:
Νταγάκη Φανή

Τηλέφωνα: 210 6837600-9

Κινητό: 6941 418788

Email: athens@contractsa.gr

Επιστροφή