ΠΕΙΡΑΙΑΣ


Καραΐσκου 163

Συντονιστής Α΄ Δικτύου Πωλήσεων:
Στάμου Λουκάς

Τηλέφωνο: 210 6837604

Κινητό: 6986 391644

Email: stamouloukas@contractsa.gr 


Συντονιστής Unit: 
Κατάφτος Παύλος

Τηλέφωνο: 210 6837604

Κινητό: 6946 314750

Email: pavloskataftos@contractsa.gr 


Συντονιστής Unit: 
Λεκκάκος Θωμάς

Τηλέφωνο: 210 6837600

Κινητό: 6972 313017

Email: thlekkakos@contractsa.gr 


Γραμματειακή υποστήριξη:
Νταγάκη Φανή

Τηλέφωνα: 210 6837600-9

Κινητό: 6941 418788

Email: athens@contractsa.gr

Επιστροφή