ΚΑΒΑΛΑ


Αίαντος 9

Γραμματειακή υποστήριξη:
Νούρια Ροζαλίντα

Τηλέφωνα: 2510 230880, 230898

Email: kavala@contractsa.gr


Βενιζέλου 19

Συντονιστής Δικτύου Πωλήσεων:

Κυριάκου ΙΚΕ

Γραμματειακή υποστήριξη 

Διαχείριση & συμπλήρωση εγγράφων
Χρηματιστηριακών εργασιών & Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Ψωμαδάκη Βασιλική

Τηλέφωνο: 2510 226121

Κινητό: 6982 415099

Email: kavala.venizelou@contractsa.gr & aeed@contractsa.gr 


Αίαντος 9

Κυριακίδου Μαρία

Τηλέφωνο: 2510 211401

Email: central@smartcare.gr


Βενιζέλου 19

Τηλέφωνο: 2510 226010

Email: aeed@contractsa.gr

Επιστροφή