Ζημιές

ΣΦΙΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διευθύντρια Κλάδου Αυτοκινήτου & Ζημιών


Η Μαρία, είναι υπεύθυνη:

  • Κλάδου Ζημιών Αυτοκινήτου, Γενικών Ασφαλίσεων και Ζωής & Υγείας
  • Αιτιάσεων, για να διαχειριστεί παράπονα πελατών
 2510 622191
 6948 048232

  


Επιστροφή