Συμβάσεις

ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

Υπεύθυνη Συμβάσεων 


Η Φωτεινή θα σας εξυπηρετήσει επί όλων των εταιριών: 

  • Για την σύναψη των συμβάσεών σας, τόσο με τις εταιρίες του Contract Network, όσο και με την Allianz

Aφού ολοκληρωθεί η έκδοση του κωδικού σας ως ασφαλιστικού συνεργάτη:

  • Θα γνωστοποιήσει τα στοιχεία σας στις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες 
  • Θα μεριμνήσει για την υποβολή και διεκπεραίωση αιτημάτων μεταπρακτόρευσης για όλους τους κλάδους και όλες τις εταιρίες
  • Θα σας βοηθήσει να ενεργοποιήσετε τους κωδικούς πρόσβασής σας στο portal της Allianz 
 2510 835443
 6948 048235


 


Επιστροφή