Μηχανογράφηση

ΛΑΡΟΥ ΜΑΓΔΑ


Η Μάγδα, σας ενημερώνει στη χρήση Μηχανογραφικών Εφαρμογών και διαχειρίζεται το webinsurer:

 2510 835445
 6976 862246

 


ΜΑΥΡΕΑΣ ΚΩΣΤΑΣ


Ο Κώστας, καταχωρεί τα συμβόλαια:

 2510 835444
 6942 466290

 


ΣΑΡΙΚΛΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ


Ο Μιχάλης, είναι Υπεύθυνος Ασφαλείας και λειτουργίας των μηχανογραφικών συστημάτων Software & Hardware:

 2510 835442
 6972 278387

 

Επιστροφή