Εκπαίδευση

ΓΙΑΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Chief operating officer, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Κλάδου Ζωής & Υγείας & Marketing


 2510 622196
 6948 048244ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΕΝΙΑ

Γραμματεία Διεύθυνσης, Εκδηλώσεις & Σεμινάρια


Για τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια (Πιστοποίηση, Επαναπιστοποίηση για τη διατήρηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και Παρακολούθηση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Φένια:

 2510 622190
 6948 048242

  

 


Επιστροφή