Διοίκηση

ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σύμβουλος Διοίκησης


 2510 622199
 6936 866800ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Γενικός Διευθυντής Εταιριών Contract Network


 2510 622199
 6936 866801


ΣΤΑΜΟΥ ΛΟΥΚΑΣ

Διευθυντής Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Δικτύου


 210 6837600 
 6986 391644


ΓΙΑΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Chief Operating Officer


 2510 622196
 6948 048244
Επιστροφή