Περιουσία

ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΕΛΣΗ

Διευθύντρια Κλάδου Περιουσίας & Λοιπών Γενικών Κλάδων πλην Αυτοκινήτου


Η Έλση, ως διευθύντρια Γενικών Κλάδων θα σας εξυπηρετήσει επί όλων των συνεργαζόμενων εταιριών:

 2510 622193
 6948 804048

Επιστροφή